Nemoci

7. února 2009 v 18:29 | °HaP-pY° |  Zajímavosti o morčatech

5.základních nemocí:-) :-)
Morčata patří mezi býložravce, čemuž odpovídá poměrně dlouhý trávící trakt (asi 2,5m). Jakou potravu morčata přijímají a jak krmit, nebudu uvádět, neboť tyto informace jsou k dispozici v nejrůznějších knihách o morčatech nebo na webových stránkách ostatních chovatelských stanic morčat.
DUTINA ÚSTNÍ: Morčátko má celkem 20 zubů. Mezi řezáky(4), třeňáky(4) a stoličkami(12) se objevuje mezera označující se jako diastema. Mezi třeňáky a stoličkami je uložen silný jazyk, který napomáhá zpracované potravě dostat se do hltanu a následně do jícnu. Potrava je v dutině ústní rozžvýkána a mísí se zde se slinami, které jsou produkovány čtyřmi páry slinných žláz (příušní, podčelistní, podjazyční, molární).
JÍCEN: Probíhá od hltanu přes hrudník a bránici do žaludku. Měří asi 10 cm a slouží k pasáži potravy.
ŽALUDEK: Morčecí žaludek je jednokomorový a leží napříč přední části bříška. Jeho objem je přibližně 25 ml. Potrava je zde rozkládána pomocí kyselých žaludečních šťáv a enzymů, setrvává tu asi 2 hodiny a poté přechází do tenkého střeva.
TENKÉ STŘEVO: Jedná se o nejdelší část trávicího traktu (přes 1m). Jeho kličky vyplňují téměř celou pravou polovinu břišní dutiny. Ústí sem trávící šťávy (ze slinivky a jater - žluč), které zažitinu ještě více rozmělní a přes krevní zásobení se živiny dostávají do dalších tělních orgánů, kde jsou využívány.
SLEPÉ STŘEVO: Nachází se v levé části dutiny břišní a vyplňuje téměř celou jednu třetinu. Je asi 15 cm dlouhé. Při trávení zaujímá významnou funkci. Pomocí střevní "hodné" mikroflóry tráví morče celulózu (vlákninu) z rostlin. Zažitina zde zůstává 6 - 12 hodin.
TLUSTÉ STŘEVO: Měří okolo 70cm a je zakončeno konečníkem. Zažitina, která se sem dostane je zbavena vody a je zformována v podélné bobečky.
KONEČNÍK: Je terminální částí trávícího systému. U samců vyúsťuje přímo v burse perinealis, kde se nachází tzv. sinus paranalis. Je to duté, oválné tělísko velikosti hrachu, uložené po stranách análního kanálu. Zde se hromadí sekret aromatických žláz, které zde ústí a měkčí trus. Může tak vzniknout impakce.Tento nahromaděný obsah je nutno vybavit, a to nejdříve zvlhčením vlažnou vodou (u zatvrdlého obsahu) a poté vyjmutím mírným tlakem do papírového kapesníku, buničiny atd. Impakce se objevuje u starších, nemocných morčat nebo zvířat, která neprovádí dostatečně koprofágii.Chrup morčete má celkem 20 zubů a tvoří ho řezáky, třeňáky a stoličky. Zuby kontinuálně dorůstají a při nedostatečném obrušování přerůstají a způsobují problémy s příjmem potravy.
Příčinou špatného obrušování bývá nesprávné postavení čelistí a zubů, nevhodná strava (měkká), poranění, infekce nebo genetická dispozice (rodiče s abnormalitami čelistí, zubů, aj.). Horní třeňáky a stoličky často přerůstají směrem k tváři, kde poraňují sliznici tváří. Spodní zase směřují dovnitř a poškozují jazyk. Odhalit abnormality těchto zadních zubů je obtížné, narozdíl od řezáků, kde je to zřejmé. Projevy přerostlých zubů se prezentují především nechutenstvím, obtížným žvýkáním a polykáním při zachování chuti, dále zvýšeným výtokem slin (mokrá srst okolo tlamy, na spodní části krku), hubnutím.
U postižených morčat je zkracování potřeba provádět pravidelně každých 4 - 16 týdnů po celý život morčete. Doporučuje se přidávat vitamin C (15 - 25mg/morče/den) ke zlepšení stavu dásní a zpevnění závěsného aparátu zubů.
Úpravu zubů provádí veterinární lékař u řezáků často bez anestezie, u abnormalit zadních zubů je narkóza nezbytná. Při korekci řezáků je důležité si uvědomit, že spodní řezáky jsou delší než horní.
Prevence: nechovat na postižených jedincích, krmení vhodnou stravou (podávat tvrdé pečivo, větvičky př. břízy, vrby, ovocných stromů).
BAKTERIÁLNÍ ZÁNĚT
Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis jsou častými původci bakteriálních zánětů morčat. Přenáší se trusem kontaminovaným krmivem.Vnímavějšími jedinci jsou stressovaná morčata, březí samice, odstavená mláďata, starší zvířata a ostatní s nedostatečnou výživou. Infekce se projeví naježením srsti, hubnutím, apatií, zánětem spojivek, potraty. Průjem může i nemusí být.
Diagnostika se provádí ze vzorků trusu, stěrů ze střev čerstvě uhynulých a následnou izolací salmonely.
Salmonelóza je zoonóza, tzn. je přenosná na člověka.
Léčba spočívá v aplikaci antibiotik a v důkladném zavodnění organismu (z důvodu možnosti infekce člověka a častému bacilonosičství u uzdravených zvířat se neprovádí).
Vyléčená zvířata se mohou stát asymptomními nosiči (tzn. sami nemají žádné příznaky onemocnění, ale mohou svým trusem infikovat ostatní).
Prevence spočívá v udržování čistého prostředí chovu, správné uchovávání krmiva, omývání čerstvého ovoce a zeleniny, aj.
Dalšími příčinami zánětu mohou být např. Yersinia pseudotuberculosis, častěhi spíše Clostridium perfringens, E.coli, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, aj. Přenos je stejný jako u salmonelózy přes trusem kontaminované krmivo.
Tyzzerova nemoc - původcem je Clostridium piliforme. Přenáší se opět kontaminovaným trusem. Klinické příznaky zahrnují průjem, apatii a často rychlý úhyn. Při pitvě se mimo zánětu střev, objevují nekrózy jater. Léčba bývá neúspěšná. Důležitá je hlavně prevence.
VIROVÝ ZÁNĚT
Jedná se o velmi vzácnou příčinu průjmu. V zahraničí byl popsán případ, kdy morče bylo postiženo koronaviru podobným virem s příznaky průjmu, anorexie, rychlého hubnutí a úhynu.


V poslední době se mezi chovateli začíná více mluvit o giardióze, především v souvislosti s chronickými průjmy. Původcem onemocnění je jednobuněčný prvok giardia (G. intestinalis, caviae; simoni - myši a potkani), je také označována jako Lamblia (po českém objeviteli Lamblovi). Bývá nalézána především na povrchu tenkého střeva, kde se uchycuje na epitelu. Tím omezuje správné vstřebávání živin (tuků a v nich rozpuštěných vitaminů, zinku - který je důležitý v procesech imunitního systému, atd.). Epitel střeva reaguje na parazita zkrácením a zesílením střevních klků, čímž se postupně vyvíjí malabsorpce, která se může projevit právě průjmem, hubnutím, sníženou odolností organismu díky narušené imunitě. Postižena bývají častěji mláďata a oslabení jedinci (stresem, špatnou výživou - vícesacharidová dieta přispívá k zhoršení příznaků, nevhodnými hygienickými podmínkami chovu). Nejčastěji probíhá latentně (tzn. skrytě bez viditelných příznaků). Řadí se též mezi zoonózy (přenosné za určitých podmínek na člověka) a oportunní infekce (= doprovodná infekce, která zhoršuje celkový průběh a prognózu prvotního onemocnění). Patologický účinek giardií se zvyšuje při spolupůsobení s koronaviry, rotaviry, bakteriemi, kokcídiemi apod. Klinické příznaky jsou rovněž výraznější při špatné výživě a zanedbané péči.
Jak se může morče nakazit?
Giardie jsou ve formě cyst vylučovány trusem, kontaminují tak prostředí, vodu a potravu; určitou roli hraje i létající hmyz. K nakažení dochází přes dutinu ústní. Doba od nakažení do objevení se dospělých stádií ve střevě je 7 - 21 dní.
Potvrzení přítomnosti giardií se provádí vyšetřením vzorku trusu. Cysty ovšem neodchází pravidelně a proto nestačí odebrat pouze jeden vzorek, ale je nutné vyšetřit nejméně tři vzorky odebrané v průběhu deseti dní nebo alespoň obden.
V případě, že jsou cysty v trusu našeho morčete objeveny, provádíme léčbu všech jedinců bez ohledu na viditelné klinické příznaky. Z přípravků můžeme využít metronidazol (Entizol) 10 - 20mg/kg 5 - 10dní 2xd, ornidazol (Avrazor) 10 -25mg/kg 6 - 15dní 2xd, albendazol (Aldifal) 1ml/kg 6 -10 dní.
Kromě léčby je důležité i ošetření okolí, neboť cysty giardií jsou poměrně odolné a dokážet přežít v pitné vodě, půdě nebo třeba i na stěně výběhu několik týdnů. Určitou roli může hrát i létající hmyz (mouchy, atd.), který roznese infekci po vzdálenějších boxech. Důležité je provést nejprve mechanickou očistu (odstranit nalepený trus, nečistoty na stěnách výběhu), omýt a zdezinfikovat krmné misky, napáječky, předměty, které přicházejí do styku s morčaty. Teprve potom provést dezinfekci pomocí jodových a chlorových přípravků rozpuštěných v teplé (nad 65°C) vodě.
Prognóza je při správně provedené léčbě a asanaci prostředí velmi dobrá, samozřejmě za předpokladu, že hygienickými opatřeními v kombinaci s plnohodnotnou výživou zabráníme recidivám. U zvířat dospělých, která žijí v dobrých hygienických podmínkách je nález giardií ukazatelem snížené imunity z jiných příčin (stres, častá reprodukce, jiné onemocnění, aj.).Léčba je obtížná. Důležité je zavodnění, nejlépe injekčně pod kůži, přímo do dutiny břišní. Není-li to možné, pak alespoň stříkačkou do tlamičky rozpuštěné instantní roztoky, které jsou komerčně vyráběné a dostupné u veterinářů. Dále je vhodné morče posílit výživnými látkami, protože samo není schopno si je doplnit. Doporučován je glukopur, vitamin C, Duphalyte, Promotor, Aminosol, Kombisol a další. Neméně důležitým krokem je podání probiotik na stabilizaci mikroflóry (např. bílý netučný jogurt s ŽIVOU kulturou, Hylak forte, Lacidofil, Probican pasta, aj.). Někteří veterináři doporučují ještě aplikaci chloramfenikolu v dávce 50mg/kg 3x denně, jež má likvidovat přerostlé klostrídie.
Prevencí je používání správných antibiotik v doporučených dávkách a při současném podávání probiotik, která se morčátku dávají po celou dobu léčby antibiotiky + ještě 5 dní po poslední dávce léků.Tympanie představuje závažný problém. Vzniká zkrmením většího množství zeleného krmení (mokrého, zapařeného, jetele, vojtěšky, atd.), které vede k bolestivému zvětšení břicha. Plyny, které vznikají při hnilobných procesech napínají žaludek a střevo. Zvířata zrychleně a mělce dýchají, mají napjaté břicho. Poklepem zjišťujeme dutý zvuk.
Řešení: Morče co nejdříve donést k veterináři. Doporučuje se hladovka a následné podávání sena. Z přípravků se využívá Pretympan 1 čajová lžička smíchána s vodou. Do 10 - 20 minut by mělo nastat mírné zlepšení. Dále spasmolytika (Buscopan - 0,2 ml pod kůži nebo rozdrtit tabletu do 1,5 ml vody, Nospa), která působí i proti bolesti. Dávku lze za 6 - 12 hodin zopakovat.
Prognóza je velmi opatrná. Záleží na včasnosti ošetření, množství přijatého krmiva, stavu zvířete, atd.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

!KLIKNI!

♦klik♦ 100% (104)

Komentáře

1 míša míša | Web | 7. února 2009 v 18:31 | Reagovat

Prosím hlásnete tady http://dance-show.blog.cz/0902/sonb-5-kolo#komentare jsem tam jako 4 soutěžící děkuju moc

2 JaNicKa ×D JaNicKa ×D | Web | 7. února 2009 v 18:34 | Reagovat

AhojkY !! ×)

Adoptuj si u mě na blogu pixelku ;);)

3 Láďa Láďa | Web | 7. února 2009 v 18:34 | Reagovat

Vyhraj nový mobil pouze za 1 sms, rozjíždí se nový velký projekt. Více na http://www.smsnia.cz/?a_aid=11111

4 CoolGirl =) CoolGirl =) | Web | 7. února 2009 v 18:34 | Reagovat

ahojky, mám na tebe velký dotaz! potřebuju hlásnout na týhle stránce → http://goldie-camomile.blog.cz/0902/vyhodnoceni-1-kola-a-zadani-pro-2-kolo-vgs jsem tam jako úžasná holka . do ničeho tě nenutím, jen tě strašněěěě moooooooc proooosíím!

dyštak mi napiš a já taky pro tebe hlásnu

zatím papa

5 . . | 7. února 2009 v 18:40 | Reagovat

WOW !

ZNÁM TEN NEJ BLOG !

NEVĚŘÍŠ ?

UVĚŘÍŠ !

AŽ TADY VZTOUPIŠ http://karinka28.blog.cz/

BUDEŠ VĚDET PROČ HO POVAŽUJI ZA NEJ !

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama